ÚVOD

Pár slov o mne a mojej práci

Ako colná deklarantka pôsobím už 18 rokov a ponúkam služby ako zastupovanie v colnom konaní súvisiace s dovozom, vývozom alebo tranzitom tovaru.

Ľubomíra Nováková

Od 1.4.2004, (vstup SR do EU), poskytujem aj vystavovanie a podávanie štatistických hlásení INTRASTAT a zastupujem spravodajskú jednotku pri jej spravodajskej  povinnosti voči štatistickému úradu Slovenskej republiky.

Uvedené služby poskytujem na profesionálnej úrovni, vzhľadom na mnohoročné skúsenosti a pravidelné doškoľovanie v oblasti legislatívnych zmien týkajúcich sa colno-deklaračných a štatistických služieb. Bližšie informácie v sekcii SLUŽBY.