SLUŽBY

COLNÉ SLUŽBY

Elektronická komunikácia s colným úradom

Zabezpečenie colného dlhu pre všetky colné režimy a spotrebné dane

Zjednodušené postupy

Registrácia firmy (príp. súkromnej osoby), zabezpečenie pridelenia čísla EORI

  •  IMPORT z/do tretích krajín:

– vystavenie jednotného colného dokladu JCD, JCDd

– vystavenie deklarácie údajov o colnej hodnote pri DCH, DCHd

– ručenie za colný dlh po dobu 7 dní

– výpočet výšky colného dlhu, zabezp. vkladu na depozitný účet, preúčtovanie na variabilný  symbol (nie je nutné využívať spoplatnené ručenie za colný dlh)

  • EXPORT z/do tretích krajín:

-vystavenie jednotného colného dokladu JCD,JCDd /elektr.forma

-vystavenie TIR Carnetu do štátou RU, BY,UA,CH….. /elektr.forma

-vystavenie dokladu o štatúte tovaru T2L

-vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru EUR1

-vystavenie dokladu osvedčenia o pôvode tovaru pre Turecko ATR

-vystavenie tranzitného colného vyhlásenia T1

-vystavenie medzinárodného prepravného listu CMR

  •  REEXPORTY:

– pre klientov, ktorí uskutočňujú prepravy z členských štátov (AT, CZ, DE, IT, …) do nečlenských štátov (RU, UA, …), možnosť neutralizácie papierov formou otvorenia TIR Carnetu a následného ukončenia EX

INTRASTAT

Vypracovanie a podávanie štatistických hlásení INTRASTAT

Advertisement